Твърде много кеш преследва твърде малко активи

Без продуктивна употреба на ликвидността парите се насочват към пазарни спекулации, като стимулират възстановяването на цените на активите